• 0107.jpg
 • 0059.jpg
 • 0113.jpg
 • 0073.jpg
 • 0110.jpg
 • 0042.jpg
 • 0131.jpg
 • 0112.jpg
 • 0005.jpg
 • 0065.jpg
 • 0012.jpg
 • 0129.jpg
 • 0120.jpg
 • 0008.jpg
 • 0087.jpg
 • 0007.jpg
 • 0105.jpg
 • 0101.jpg
 • 0062.jpg
 • 0017.jpg
 • 0102.jpg
 • 0037.jpg
 • 0126.jpg
 • 0081.jpg
 • 0079.jpg
 • 0074.jpg
 • 0135.jpg
 • 0119.jpg
 • 0117.jpg
 • 0057.jpg
 • 0035.jpg
 • 0030.jpg
 • 0021.jpg
 • 0036.jpg
 • 0054.jpg
 • 0130.jpg
 • 0078.jpg
 • 0024.jpg
 • 0097.jpg
 • 0095.jpg
 • 0039.jpg
 • 0086.jpg
 • 0108.jpg
 • 0044.jpg
 • 0133.jpg
 • 0103.jpg
 • 0100.jpg
 • 0060.jpg
 • 0040.jpg
 • 0091.jpg
 • 0068.jpg
 • 0019.jpg
 • 0070.jpg
 • 0047.jpg
 • 0067.jpg
 • 0096.jpg
 • 0006.jpg
 • 0124.jpg
 • 0038.jpg
 • 0114.jpg
 • 0090.jpg
 • 0011.jpg
 • 0080.jpg
 • 0015.jpg
 • 0127.jpg
 • 0025.jpg
 • 0077.jpg
 • 0050.jpg
 • 0055.jpg
 • 0031.jpg
 • 0013.jpg
 • 0061.jpg
 • 0003.jpg
 • 0093.jpg
 • 0001.jpg
 • 0045.jpg
 • 0098.jpg
 • 0082.jpg
 • 0032.jpg
 • 0014.jpg
 • 0084.jpg
 • 0076.jpg
 • 0027.jpg
 • 0099.jpg
 • 0034.jpg
 • 0066.jpg
 • 0020.jpg
 • 0064.jpg
 • 0123.jpg
 • 0115.jpg
 • 0092.jpg
 • 0083.jpg
 • 0069.jpg
 • 0010.jpg
 • 0051.jpg
 • 0072.jpg
 • 0009.jpg
 • 0125.JPG
 • 0063.jpg
 • 0058.jpg
 • 0075.jpg
 • 0041.jpg
 • 0049.jpg
 • 0116.jpg
 • 0109.jpg
 • 0056.jpg
 • 0023.jpg
 • 0128.jpg
 • 0094.jpg
 • 0053.jpg
 • 0004.jpg
 • 0016.jpg
 • 0122.jpg
 • 0071.jpg
 • 0089.jpg
 • 0018.jpg
 • 0104.jpg
 • 0136.jpg
 • 0033.jpg
 • 0002.jpg
 • 0121.jpg
 • 0026.jpg
 • 0048.jpg
 • 0052.jpg
 • 0088.jpg
 • 0022.jpg
 • 0132.jpg
 • 0046.jpg
 • 0085.jpg
 • 0111.jpg
 • 0118.jpg
 • 0106.jpg
 • 0134.jpg

Zakończyły się wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Złota Jesień Seniora – z wiedzą przez życie” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Były one prowadzone dzięki podpisaniu przez Gminę Trąbki Wielkie umowy o partnerstwie z Fundacją dla Gdańska i Pomorza. Wykłady odbywały się w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Było ich 56. Pierwszy odbył się w dniu 3 listopada 2021 roku, a ostatni – w dniu 11 stycznia 2023 roku.

Ich tematyka była bardzo różnorodna. Oto niektóre z nich: Ekonomia dla Seniorów, Bezpieczeństwo Seniora, Profilaktyka depresji u osób starszych, Warsztaty rozwijające umiejętności, Kreatywna kompozycja ogrodu działkowego, Jak się kłócić, aby się nie pokłócić?, Przemoc fizyczna i psychiczna względem osób starszych, Warsztaty wykonywania świątecznych stroików i dekoracji, Jak zadbać o relację z wnukami by czuć wzajemną wartość?, Historia pięknych woni, Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?, Słynne procesy w dziejach świata, Jak zadbać o mięśnie i stawy w warunkach domowych?, Sztuka autoprezentacji i kreowania wizerunku, ABC odżywiania Seniora, Formy oszczędzania i inwestowania, Fitness mózgu, Ja i moje pasje. Wykłady prowadziło 19 osób. Natomiast w zajęciach uczestniczyło 65 osób w wieku 55+ z 13 miejscowości Gminy Trąbki Wielkie. Najwięcej z nich, bo aż 28, było mieszkańcami Trąbek Wielkich. 7 słuchaczy było z Kaczek, a po 4 z: Kleszczewa, Kłodawy, Sobowidza i Trąbek Małych. Najwięcej na wykładzie było 29 osób, a najmniej – 3. Natomiast średnia frekwencja wyniosła 16 osób. Najpilniejszym studentem był Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich, który opuścił tylko 2 wykłady. Natomiast najpilniejszą studentką - Zofia Garbowska z Trąbek Wielkich, która 8 razy nie uczestniczyła w zajęciach. Uniwersytet to nie tylko wykłady to również wycieczki. Nasi Seniorzy uczestniczyli w dwóch: 10 osób w dniu 11.06.2022 roku do Poznania i 19 osób w dniu 25.06.2022 r. do Warszawy.
Teraz na pewno wielu Seniorom czegoś brakuje. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce znów zainauguruje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trąbkach Wielkich.

Wstecz...

KARTA DO KULTURY DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!!!

ZAPRASZAMY DO GRY

NASZE PUBLIKACJE

U ŚW. BARTŁOMIEJA

dkk malee

LICZNIK ODWIEDZIN