PRZERWA W ZAJĘCIACH NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

W styczniu zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pn. „Złota Jesień Seniora z wiedzą przez życie” nie będą się odbywały. Pora więc na podsumowanie tego co działo się na nich w listopadzie i w grudniu. Odbyło się więc 25 zajęć (w listopadzie 14, w grudniu 11), w tym 19 wykładów i 6 warsztatów. Prowadziło je 10 osób. Uczestniczyło w nich 51 osób z 13 miejscowości. Najwięcej było z Trąbek Wielkich – 23 osoby. 5 osób było z Kaczek, po 3 były z Pawłowa, Sobowidza i  Trąbek Małych, po 2 były z Domachowa, Gołębiewa Wielkiego, Kleszczewa, Kłodawy, Mierzeszyna i Warcza, a pojedyncze osoby z Cząstkowa i Gołębiewka. Średnia obecność na zajęciach od początku wynosi 16 osób, ale w listopadzie była wyższa – 20 osób, a w grudniu – niższa – 10. Nie było nikogo kto uczestniczyłby we wszystkich zajęciach. Najlepszą frekwencją może pochwalić się Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich, który opuścił tylko jedne zajęcia. Po dwie nieobecności mają Anna Chmielewska z Kaczek i Zofia Garbowska z Trąbek Wielkich.
Zajęcia wznowione zostaną w lutym. Jak tylko znany będzie ich program to natychmiast zostanie upubliczniony.
Przypominamy. Zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pn. „Złota Jesień Seniora z wiedzą przez życie” odbywają się w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 2. Cały czas można dołączyć do słuchaczy. Można przychodzić na wszystkie wykłady, a można tylko na wybrane. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych zapisów. Wystarczy po prostu przyjść na zajęcia. Są one oczywiście bezpłatne. Jedyny warunek to ukończenie 55 roku życia.
Projekt ten realizowany jest dzięki podpisanej umowie o partnerstwie miedzy Gminą Trąbki Wielkie a Fundacją dla Gdańska i Pomorza, a finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.


 Wstecz