CENTRUM GMINNE JAK ŻADNE INNE

Rozstrzygnięty został Konkurs studencki na projekt koncepcyjny Nowego Centrum Gminnego w Trąbkach Wielkich. Skierowany był on do studentów sem. 5 stopnia I Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ogłoszony został 7 października 2021 roku w formie prezentacji na zajęciach oraz podczas wycieczki studialnej w dniu 14 października 2021 roku połączonej ze spotkaniem w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie kiedy to studenci otrzymali materiały niezbędne do wykonania projektu. Składanie prac konkursowych odbyło się 3 lutego 2022 roku w Politechnice Gdańskiej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 22 prace. Każda z nich opatrzona została przez autorów kodem, a ich nazwiska pozostawały zabezpieczone w zamkniętych kopertach. Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem dr hab. Inż. Arch. Katarzyna Zielonko-Jung, a w jej skład wchodzili także: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling, Kierownik Organizacyjny Urzędu Mirela Formella, Inspektor ds. inwestycji gminnych Seweryn Nagórski, dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska i dr inż. arch. Elżbieta Marczak. Komisja postanowiła przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody i jedną trzecią nagrodę. Pierwsze nagrody przyznano zespołom: nr 375365 Alicja Kaźmierczak i Martyna Maliszewska oraz nr 139819 Wiktoria Przedpełska, Justyna Wesołowska i Klaudia Zientara.
Trzecia nagroda przypadła w udziale zespołowi nr 336699 w składzie: William D’Amico-Waguca i Kaja Czerwińska.
Komisja przyznała także cztery równorzędne wyróżnienia:
- za rozwiązania architektoniczne uwzględniające oświetlenie światłem naturalnym
zespołowi nr 206186 Dominika Janowska i Marta Karczewska,
- za realne rozwiązania architektoniczne i wytworzenie pierzowego układu ul. św. Floriana zespołowi nr 162811 Julia Markowska i Aleksandra Łukawska
- za rozwiązania architektoniczne uwzględniające możliwość etapowania oraz wytworzenie wartościowej przestrzeni wielofunkcyjnej zespołowi nr 110200 Bartosz Dąbrowski i Aleksandra Bonk,
- za realne rozwiązania architektoniczne i osiągnięcie porządnego efektu przy ograniczonej ingerencji w budynek istniejący zespołowi nr 150018 Wiktoria Parzych i Patrycja Łój.
 Po ogłoszeniu werdyktu Komisji konkursowej prace prezentowane były na wystawie zorganizowanej na Dziedzińcu Heweliusza Politechniki Gdańskiej. Obecnie można je oglądać w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Zapraszamy.
Czy i kiedy, któraś z tych prac zostanie zrealizowana czas pokaże. Oby jak najszybciej.


 Wstecz