"O FINANSACH...W BIBLIOTECE" DLA OSÓB 50+

Już po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, jako jedyna z Powiatu Gdańskiego, zakwalifikowała się do projektu "O finansach...w bibliotece - III edycja".
Celem projektu jest zwiększenie u osób dorosłych (50+) mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej.
Kurs stanowi cykl pięciu spotkań, poświęconych wybranym usługom

finansowym:
1. Jak racjonalnie gospodarować domowym budżetem?
2. Bank przez Internet - jak założyć e-konto i robić przelewy przez Internet?
3. Kredyty, lokaty i karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?
4. Jak wybrać polisę ubezpieczeniową?
5. Bank centralny a inne banki - czy stopy procentowe mają wpływ na nasz budżet domowy?
Spotkania odbędą się w bibliotece w Mierzeszynie oraz w kawiarence internetowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich.
W Mierzeszynie z projektu skorzysta 6 osób, a zajęcia odbywać się będą w dniach 26 - 30 maja br. w godzinach 10.00 - 13.00.
Natomiast w Trąbkach Wielkich - 14 osób, a zajęcia planowane są w dniach 2 - 6 czerwca br. również w godzinach 10.00 - 13.00.
Podczas zajęć panować będzie rodzinna atmosfera. Będzie czas na naukę, wymianę poglądów, a także na poczęstunek.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty, które zostaną wręczone na scenie podczas Biesiady "Trąbki w Trąbkach" w dniu 29 czerwca br. Dodatkową nagrodą będzie wyjazd na wycieczkę do Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku.
Chętni proszeni są o zgłaszanie osobiste lub telefoniczne do: biblioteki w Mierzeszynie (58 682 92 83, 505 016 068) lub kawiarenki internetowej GOKSiR (58 6828360).
W projekcie bierze udział 114 bibliotek z 15 województw. Projekt „O finansach… w bibliotece – III edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: Program rozwoju bibliotek

 Wstecz