JEST JUŻ 28. NUMER "NEONÓW-TOŻSAMOŚĆ"

Ukazał się 28. numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony – Tożsamość”. Podobnie jak i w każdym innym numerze znalazły się w nim artykuły dotyczące Gminy Trąbki Wielkie.
Jest artykuł pt. „Złote Ręce – skarb, który posiadasz” o warsztatach odbywających się w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich autorstwa Oleny Ulyanovej (strona 44). W części historycznej Dariusz Dolatowski pisze o Bronisławie Falkiewiczu z Błotni (strony 50-52). Jest opowiadanie Barbary Harbul z Sobowidza pt. „W słońcu i we mgle, zawsze z wrogiem…” (strony 31-36). Jest także recenzja książki pt. „Ćwiczenia akrobatyczne” Stacha Szulista z Sobowidza autorstwa Wioletty Toruńczak pt. „Młodzież była kiedyś jakaś inna…? (strona 41) W numerze tym są również zdjęcia prac twórców związanych z naszą Gminą: Genowefy Latochy z Kleszczewa pt. „Kanał Raduni w Pruszczu Gd.” (strona 30), Ilony Roszak z Trąbek Wielkich – olej na płótnie pt. „Szarłaty" (strona 42), Gabriela Roszaka z Trąbek Wielkich – olej na płótnie pt. „Pożegnanie” (strona 43). Natomiast na stronie 29 można przeczytać wiersz Patrycji Fedak z Gołębiewa Średniego. Zapraszamy do zapoznania się z tym numerem.
„Neony-Tożsamość” w wersji papierowej można dostać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich i bibliotekach: w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie, a jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie: powiat-gdanski.pl
Wydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin z Pruszcza Gdańskiego.


 Wstecz