CZYTELNICY W SKANSENIE

W dniu 25 czerwca 2014 roku 48 uczniów z klas trzecich Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich w ramach zajęć Dyskusyjnego Klubu Książki udali się do Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. W Muzeum zobaczyli oni obiekty z Kaszub i Kociewia z okresu od XVII do XX wieku - chałupy gburskie, dwory szlacheckie, kuźnię, wiatraki, kościół, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze. Wzięli także udział w warsztatach wyrobu kwiatów z papieru. Każdy otrzymał bibułę i pod

okiem instruktorek tworzył swoje dzieło, które mógł potem zabrać ze sobą. Po warsztatach udali się do wiejskiej szkoły z okresu międzywojennego, gdzie poznali historię szkolnictwa na Pomorzu. Zobaczyli tam jak wyglądał kałamarz, "ośla ławka", "koza" a także bardzo popularna  w tamtych czasach "dyscyplina". Widząc to cieszyli się, że nie żyją w tamtych czasach. Byli jednak zadowoleni, że mogli zapoznać się z naszą historią. Wstecz