7540 ZŁ Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ NA KSIĄŻKI

W dniu 6 sierpnia br. na stronie Biblioteki Narodowej ukazała się lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczących Programu o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Wśród 416, pod numerem 97, znalazł się tam wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Dzięki niemu, w ramach w/w Programu, wydamy na książki 10053 zł, w tym 7540 zł z

Biblioteki Narodowej i 2513 zł z naszego budżetu. Będą to książki z listy przygotowanej przez bibliotekarzy szkolnych. Naszymi partnerami przy realizacji w/w Programu są: Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, szkoły podstawowe w Czerniewie, Kłodawie, Sobowidzu i Trąbkach Wielkich oraz Zespół Szkół w Mierzeszynie.
Strategicznym celem Programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu/zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.
Więcej informacji na stronie: www.bn.org.pl

 Wstecz