6.09.2014 CZYTANIE "TRYLOGII" W BIBLIOTECE

W dniu 6 września 2014 roku (sobota) w całej Polsce odbędzie się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczna akcja dotyczyć będzie wspólnej lektury "Trylogii" Sienkiewicza. Ten przepojony duchem polskości i

głębokiego patriotyzmu cykl powieści od dziesiątków lat kształtuje historyczną wyobraźnię Polaków.
W tym roku do akcji tej włączy się także Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, która Czytanie zorganizuje w bibliotece głównej pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. Impreza rozpocznie się w dniu 6 września o godzinie 17.00. Czytać będą przedstawiciele samorządu, biznesu, kultury, sportu, a także młodzież. Zorganizowana zostanie także wystawa książek wchodzących w skład "Trylogii" przyniesionych zarówno przez czytających, jak i słuchaczy - o co prosimy. Osoba posiadająca najstarsze wydanie otrzyma nagrodę. Drobne upominki otrzymają wszyscy uczestnicy Czytania.
Serdecznie zapraszamy.

Przesłanie Prezydenta Wstecz