KSIĄŻKI DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – edycja 2014” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca z Warszawy, a finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po pozytywnej weryfikacji naszego wniosku w dniu 20 października 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Biblioteką a w/w Stowarzyszeniem. Na jej

podstawie użyczone zostało bezpłatnie Bibliotece urządzenie do odtwarzania cyfrowej książki mówionej – Czytak Plus o wartości 1400 zł. Celem umowy jest bezpłatne udostępnianie urządzenia niewidomym lub słabo widzącym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i będącym czytelnikami Biblioteki. Czytak Plus przypomina kalkulator, jego obsługa jest bardzo prosta, a steruje się nim za pomocą dużych przycisków. Odtwarza on muzykę, książki i słuchowiska zapisane w formacie mp3, DAISY i formacie Czytaka, a dzięki syntezatorowi mowy Ivona odczytuje również pliki tekstowe. Tekst nagrany na karcie pamięci można przewijać, zwalniać lub zwiększać tempo oraz przełączać między pozycjami. Dla niewidomych i słabo widzących czytelników Stowarzyszenie „LARIX” nagrało prawie 1000 książek polskich i zagranicznych autorów. Są to najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej, książki historyczne, popularnonaukowe i inne, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla niewidomych w wersji dźwiękowej. Tak więc dzięki udziałowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich w w/w projekcie niewidomi i słabo widzący będą mogli wejść do „świata książek”. Czytak Plus można wypożyczyć w bibliotece w Trąbkach Wielkich znajdującej się przy ulicy Sportowej 2.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

 Wstecz