12.11.2014 SPOTKANIE Z AUTOREM MONOGRAFII GMIN POWIATU GDAŃSKIEGO

W dniu 12 listopada 2014 roku (środa) o godzinie 18.00 w bibliotece głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 2 odbędzie się spotkanie z historykiem, nauczycielem i pisarzem Dariuszem Dolatowskim.
Urodził się on 26 kwietnia 1957 roku w Kartuzach. Po przeprowadzce rodziców do Pruszcza Gdańskiego kontynuował tu naukę w szkole podstawowej i zawodowej ogrodniczej. Następnie kształcił się w Technikum Hodowlanym w Rusocinie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy

zootechnik. Następnie odbywał staż w zakładach rolnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował staż zawodowy i pracował w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Po zawarciu związku małżeńskiego przeprowadził się do Suwałk. Mieszkając tam, ukończył Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Lublinie, Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie z tytułem naukowym magistra teologii ogólnej oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki w biznesie i zarządzaniu oraz dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz historii. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel informatyki w szkole średniej. Interesuje się mediewistyką, monastycyzmem, historią regionalną ziemi pruszczańskiej i kartuskiej oraz Żuław Gdańskich. Od wielu lat jest współpracownikiem „Gazety Kartuskiej”, w której publikuje artykuły o tematyce regionalnej i Zakonu Kartuzów. Owocem jego wieloletniej pasji regionalnej były następujące publikacje:
2010 – Gminne strony. Zarys dziejów Gminy Pruszcz Gdański do 1939 roku
2012 – Zarys dziejów Gminy Przywidz od czasów najdawniejszych do 1939 roku
2012 – Zarys Dziejów Gminy Pszczółki. Od czasów najdawniejszych do 1945 Roku.
2013 – Trutowy. Z dziejów społeczno-gospodarczych wsi i okolic od czasów najdawniejszych do 1945 Roku.
2014 – Giemlice i Długie Pole – z dziejów społeczno-gospodarczych wsi i okolic od czasów najdawniejszych do 1945 roku
2014 – Zarys dziejów Gminy Suchy Dąb na Żuławach Gdańskich od czasów najdawniejszych do 1939 roku
Ta ostatnia pozycja otrzymała na XV Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2014 trzecią lokatę w kategorii opracowań naukowych i esejów.
Podczas spotkania autor opowiadać będzie nie tylko o swoich książkach, ale przekaże również wiele wskazówek dotyczących prowadzenia kronik, tak popularnych w naszej Gminie.
Udział w spotkaniu zapowiedział także Krzysztof Grynder z gdańskiego Wydawnictwa „Oskar”.
Serdecznie zapraszamy. Wstecz