AUTOR DZIEJÓW GMIN POWIATU GDAŃSKIEGO O KRONIKACH

W dniu 12 listopada 2014 roku w bibliotece w Trąbkach Wielkich odbyło się spotkanie autorskie z Dariuszem Dolatowskim. Autor przedstawił swoją najnowszą książkę „Zarys dziejów Gminy Suchy Dąb na Żuławach Gdańskich od czasów najdawniejszych do 1945 roku” nagrodzoną na  XV Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2014. Poinformował, że pisał ją przez 1,5 roku, a materiały do niej zbierał przez 10 lat. Jego marzeniem jest, aby ta i inne jego książki trafiły „pod strzechy” do tzw. „chłopa od pługa”.

Stwierdził, że istnieje możliwość napisania także książki o miejscowościach Gminy Trąbki Wielkie. Zapewnił, że do następnej „gwiazdki” taka pozycja może być gotowa. Okazało się, że wiele materiałów już ma, a najwięcej na temat Domachowa i Warcza. Jeden z nich, kserokopię dokumentu z jedną z pierwszych wzmianek na temat Trąbek pochodzącą z 1236 roku nie tylko pokazał zebranym, ale i przekazał dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przekazał także wiele uwag na temat prowadzenia kronik i na temat konkursu kronik. Według niego najważniejsze, aby kronika posiadała swój „duch”, a kronikarz wiedział czemu ona ma służyć. Rozpoczynając prowadzenie kroniki powinno się dotrzeć do źródeł, do najstarszych zapisków o danej miejscowości. Poznać etymologię nazwy miejscowości. Potem zaś prowadzić ją systematycznie. Zbierać wszystkie ukazujące się materiały do kroniki, np. w okresie wyborów ulotki kandydatów. Zwrócił uwagę, że strony w kronikach powinny być ponumerowane, wszystkie wydarzenia powinny być datowane, a zdjęcia opisane z podaniem imion i nazwisk. W przypadku starych zdjęć przedstawiających obiekty opis powinien zawierać informację co przedstawiają i co się znajduje obecnie w miejscu uwiecznionym na zdjęciu.
Miał także uwagi do regulaminu konkursu kronik. Przede wszystkim powinni być określeni w nim jurorzy wchodzący w skład Komisji Konkursowej. Według niego muszą w niej być osoby następujących profesji: historyk, polonista, bibliotekarz, plastyk. Poza tym zadziwił słuchaczy sugestią, aby zlikwidować nagrody finansowe dla kronikarzy.
Oprócz Dariusza Dolatowskiego w spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Grynder –wydawca z gdańskiego Wydawnictwa Oskar. Ten z kolei opowiedział o pułapkach, na jakie mogą napotkać kronikarze nie stosując się do prawa autorskiego. Przestrzegał przed wykorzystywaniem materiałów (zdjęć, pocztówek) bez wyrażenia zgody przez autorów lub właścicieli.
Na zakończenie spotkania goście udzielali jeszcze indywidualnych wskazówek dotyczących prowadzenia kronik. I tylko szkoda, że z 28 zaproszonych kronikarzy, którzy startowali w ubiegłorocznym Konkursie kronikarskim, na spotkanie przybyło tylko 4. Wstecz