CERTYFIKAT DLA GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich otrzymała certyfikat od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za uczestnictwo w III edycji projektu "O finansach...w bibliotece".
Była ona jedną ze 114 bibliotek publicznych i jedyną z powiatu gdańskiego, która brała udział w  w/w projekcie. Projekt ten był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia

były zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek, do którego Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich przystąpiła w roku 2012. Głównym celem projektu było zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym z bankowości elektronicznej. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu 5 spotkań dla osób dorosłych (50+) z wykorzystaniem kursu e-learningowego. Kurs obejmował następujące tematy: - Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym? - Bank przez Internet - jak założyć e-konto i robić przelewy przez Internet? - Lokaty, kredyty i karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? - Jak wybrać polisę ubezpieczeniową? - Bank centralny i inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ na nasz budżet domowy? Zajęcia odbywały się od 26 do 30 maja w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie, a od 4 do 10 czerwca w Kawiarence Internetowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich. Udział w nich wzięło 20 osób (8 w Mierzeszynie i 12 w Trąbkach Wielkich), w tym jeden pan, który zaskoczył wszystkich kupując już po pierwszym module laptopa. Na każde zajęcia przygotowywane było tzw. „pranie”, czyli na sznurku wywieszane kartki z hasłami ekonomicznymi. Na ekranie wyświetlane były slajdy i filmiki dotyczące poszczególnych modułów. Niektórym seniorkom trzeba było poświęcić trochę czasu na naukę podstaw obsługi komputera, ale nikomu to nie przeszkadzało. W każdym bądź razie wszyscy uczestnicy szkolenia przebrnęli przez wszystkie moduły i ukończyli kurs z oceną bardzo dobrą. Wstecz