SZKOLENIE „O FINANSACH…W BIBLIOTECE” ZAKOŃCZONE

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich jest jedną ze 107 bibliotek publicznych z 7 województw (dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego oraz pomorskiego) i jako jedyna z powiatu gdańskiego, która zgłosiła się do udziału w II edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek, do którego Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich przystąpiła w roku 2012. Głównym celem projektu jest zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych w tym z bankowości elektronicznej. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 5 spotkań dla osób dorosłych (50+) z wykorzystaniem kursu e-learningowego. Kurs obejmował następujące tematy: - Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym? - Bank przez Internet - jak założyć e-konto i robić przelewy przez Internet? - Lokaty, kredyty i karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? - Jak wybrać polisę ubezpieczeniową? - Bank centralny i inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ na nasz budżet domowy? Zajęcia odbywały się od 20 maja do 19 czerwca w poniedziałki w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie, a w środy w Kawiarence Internetowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich. Udział w nich wzięło 20 osób (9 w Mierzeszynie i 11 w Trąbkach Wielkich), wśród nich m.in. radna, dyrektorka szkoły, pani sołtys i tylko jeden pan. Na każde zajęcia przygotowywane było tzw. „pranie”, czyli na sznurku wywieszane kartki z hasłami ekonomicznymi. Na ekranie wyświetlane były slajdy i filmiki dotyczące poszczególnych modułów. Niektórym seniorkom trzeba było poświęcić trochę czasu na naukę podstaw obsługi komputera, ale nikomu to nie przeszkadzało. W każdym bądź razie wszyscy uczestnicy szkolenia przebrnęli przez wszystkie moduły i ukończyli kurs z oceną bardzo dobrą. Zajęcia prowadzone były przez dwie pracownice GBP i GOKSiR, które wcześniej brały udział w profesjonalnym szkoleniu związanym z tematyką ekonomiczną i finansową zorganizowanym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Według nich cała grupa zasłużyła na słowa uznania za zaangażowanie, super atmosferę, wzajemne zrozumienie i życzliwość. Przekonały się, że: „seniorzy to wspaniała grupa ludzi, którzy pragną wspólnych spotkań, rozmów, są otwarci na wiedzę, pomimo obaw dotyczących obsługi komputerów, poza tym nie krytykują, nie oceniają, ale szanują poświęcony im czas i serce.” Na zakończenie szkolenia były kwiaty dla prowadzących oraz słowa podziękowania za rodzinną atmosferę i cierpliwość.

 Wstecz