BIBLIOTEKA MIEJSCEM OSTATNIEJ SESJI KADENCJI 2014 – 2018

W dniu 19 października 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbyła się 62., ostatnia, Sesja Zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie 7. kadencji. Tym razem nie było żadnych podejmowanych uchwał, interpelacji i zapytań radnych, ani też wystąpień sołtysów. Było podsumowanie kadencji przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego. Były też podziękowania za współpracę w mijającej kadencji. Radni otrzymali okolicznościowe podziękowanie wraz z tableau, publikacje „Polska – Droga do Niepodległości” oraz oprawioną pracę plastyczną wykonaną na Konkurs „Polska w Kolorze Biało-Czerwonym”. Natomiast dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych - prace plastyczne. Specjalne podziękowania wręczono także sołtysom. Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński wręczył podziękowanie za współpracę podczas 7. kadencji Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie Błażejowi Konkolowi.


 Wstecz