NOWE SCHODY DO BIBLIOTEKI

W dniu 14 sierpnia 2013 r. zakończył się remont schodów prowadzących do biblioteki w Mierzeszynie. Był on konieczny, ponieważ część schodów pozbawiona była płytek, a te które były nie nadawały się do użytkowania (zwłaszcza zimą), gdyż chodzenie po nich groziło poślizgiem i upadkiem. Prace remontowe polegały na skuciu istniejących płytek i uszkodzonej warstwy betonu, gruntowaniu i wykonaniu warstwy szczepnej dla wylewki betonowej, wylaniu betonu o grubości 3 - 5 cm z dodatkiem środka do plastyfikowania,

utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych Asoplast-MZ, szlifowaniu betonu. Remont przeprowadziła firma Pirus z Mierzeszyna. Zdjęcia przedstawiają stan schodów przed i po remoncie.

 Wstecz