HARCERSKA WIECZORNICA PRZY "OGNISKU" W BIBLIOTECE

W bibliotece w Trąbkach Wielkich odbywały się różne wydarzenia. Dopiero jednak w dniu 4 listopada 2018 roku, po raz pierwszy, odbyła się harcerska wieczornica przy „ognisku”. Stało się to dzięki współpracy GBP z 11. Gdańską Drużyną Starszoharcerską „Cegły” im. Anny Burdówny. Okazją było 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecie ZHP. Podczas spotkania harcerze zaprezentowali film oraz montaż słowno-muzyczny o historii ZHP. Nie zabrakło również przypomnienia życiorysu Patronki Drużyny Anny Burdówny. Po wieczornicy harcerze otrzymali od przybyłych gromkie brawa. Natomiast drużynowy pwd. Arkadiusz Buczek od Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola -  pismo gratulacyjne i album „Polska – Droga do niepodległości”. Wójt przekazał także wszystkim obecnym biało-czerwone opaski na rękę. Również seniorzy instruktorzy: ostatni komendanci pruszczańskiego hufca: hm. Edward Pietek i Zbigniew Brągoszewski oraz była komendantka hufca ZHP w Trąbkach Wielkich Janina Bruździńska przygotowali dla harcerzy niespodzianki. Były to: statuetka w kształcie ławki szkolnej i słodycze. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców harcerzy (był m.in. tort z napisem „100 lat ZHP”), podczas którego miały miejsce rozmowy kuluarowe.


 Wstecz