15400 ZŁ DOSTALIŚMY W 2018 ROKU NA ZAKUP NOWOŚCI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Podobnie jak w latach ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich zakwalifikowała się do programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
W związku z powyższym w dniu 13 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Biblioteką Narodową w Warszawie, na mocy której otrzymaliśmy 15400 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup 652 książek drukowanych i 13 książek mówionych (audiobooków). Najwięcej z nich, bo 327 to książki dla dorosłych, 253 to książki dla dzieci i młodzieży, a 72 to książki popularnonaukowe. Jeśli chodzi o audiobooki to spośród nich 7 jest dla dzieci i młodzieży, a 6 dla dorosłych. Zakupy zostały zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zapraszamy więc Czytelników do naszych bibliotek i do korzystania z ich zbiorów. Na pewno jest co czytać.


 Wstecz