PODZIĘKOWANIE DLA GBP OD HOSPICJUM

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich otrzymała od Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci podziękowanie za wrażliwość, zaangażowanie i pomoc dla ich podopiecznych. Prezes Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci Małgorzata Bałkowska napisała nam także: "serdecznie dziękujemy za wsparcie i otwartość na potrzeby innych, które stają się cegiełką do budowania wiary w lepsze jutro". Podziękowanie to jest związane z udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich i Firmy CEMEX Polska - Żwirownia Mirowo w programie "Dzieci Dzieciom - Nasza Pierwsza Książka" i przekazanie podopiecznym Hospicjum książek, w których ilustracje i opowiadania są dziełami dzieci.
Nie jest to jednak ostatni kontakt GBP z Hospicjum. Otóż wspólnie z dziećmi biorącymi udział w projekcie zostało postanowione, że część nakładu książek zostanie przeznaczona na sprzedaż. Książki będzie można kupić w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Cena książki wynosi 25 zł, a dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany do Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Zapraszamy więc do kupowania.


 Wstecz