JEST JUŻ 35. NUMER "GŁOSU TRĄBECKIEGO

Ukazał się 35. numer bezpłatnego miesięcznika "Głos Trąbecki". Można otrzymać go w Urzędzie Gminy, gminnych bibliotekach i placówkach handlowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Jego wersja elektroniczna znajduje się w zakładce obok. Życzymy przyjemnej lektury.

35. NUMER "GŁOSU TRĄBECKIEGO"