RAFA KORALOWA W TRĄBKACH WIELKICH

“RAFA KORALOWA” to tytuł projektu, który został uznany za najlepszy w 10. Edycji Konkursu grantowego programu pracowniczego CEMEX Polska zorganizowanego przez Fundację CEMEX “Budujemy Przyszłość” z Warszawy.
Rozpoczął się on od metamorfozy klatki schodowej w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich, gdzie na ścianach malowana jest rafa koralowa. Kolejnym etapem projektu będą zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń czyhających na rafy koralowe. Wyświetlane będą filmy oraz prowadzone będą prelekcje na ten temat. Powstanie też prezentacja zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Przewidziana jest także wycieczka do Akwarium Gdyńskiego. Finalnym produktem całego projektu ma być komiks o poruszanej tematyce.
Realizatorami projektu będą dzieci z sekcji plastycznej, które uczestniczą w zajęciach odbywających się Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 12.00 pod kierunkiem instruktorki Aleksandry Nowogrodzkiej. Liderem projektu jest natomiast Krzysztof Tomaszewski – kierownik Żwirowni Mirowo należącej do Firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na zrealizowanie projektu uzyskano grant finansowy w wysokości 4000 zł. Będzie on realizowany od maja do grudnia 2019 roku.
Jest to już drugi projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trąbkach Wielkich i Żwirownię Mirowo. W ubiegłym roku, w  9. Edycji Konkursu grantowego programu pracowniczego CEMEX Polska, wyróżniony został projekt „Dzieci Dzieciom – Nasza Pierwsza Książka” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 4000 zł.


 Wstecz