INFORMATYCZNE DARY OD WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA

W maju księgozbiór Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich powiększył się o 86 pozycji z zakresu szeroko pojętej informatyki. Książki zostały przekazane przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Za tak cenny dar bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzięki niemu zyskamy nowych czytelników, a wiedza zawarta w przekazanych książkach znajdzie swoich odbiorców. W darowanym księgozbiorze zainteresowani   znajdą pozycje z zakresu zarządzania siecią komputerową, dotyczące systemów operacyjnych, z zakresu  programowania i zabezpieczeń sieciowych,  książki związane z obsługą systemów baz danych oraz kompletny zbiór podręczników służących do uzyskania certyfikatów firmy CISCO. Zapraszamy do korzystania z w/w literatury.


 Wstecz