SENIORZY Z SOBOWIDZA TAKŻE Z CERTYFIKATAMI

Nie tylko w bibliotekach w Trąbkach Wielkich i w Mierzeszynie odbywały się szkolenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach projektu „Nauka – kagankiem rozumu. Poznaj TIK w nowoczesnym świecie!”. Odbyło się także w Bibliotece Publicznej w Sobowidzu. Szkolenie było finansowane w 15% ze środków własnych Stowarzyszenia Polska Izba Młodych Przedsiębiorców oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków europejskich. Realizowane natomiast przez firmę IT7 Krzysztof Bożek Szkolenia - Usługi Informatyczne z siedzibą we Wrocławiu. Zajęcia odbywały się w kwietniu i maju we wtorki i czwartki, a trwały 80 godzin lekcyjnych (67 zegarowych). Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzymał materiały dydaktyczne w postaci książki oraz miał do swojej dyspozycji laptopa. Udział w szkoleniu wzięło 12 osób w wieku powyżej 50 lat. Tak więc we wszystkich naszych bibliotekach szkolenie to ukończyło 48 osób. Osoby te dowiedziały się m.in.: jak przeglądać, wyszukiwać i przechowywać informacje, jak wykorzystać internet do komunikowania, jak tworzyć i edytować treść, jak bezpiecznie obsługiwać komputer, i jak bezpiecznie robić zakupy przez internet. Wszystkie otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego także specjalne certyfikaty.


 Wstecz