SENIORZY PRZY KOMPUTERACH

10 seniorów w dniach 25, 26 i 27 listopada 2013 roku wzięło udział w szkoleniu z  podstaw obsługi komputera. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Zespołu Szkół w Mierzeszynie w godzinach od 15.00 do 17.00. Każdy z uczestników szkolenia miał do dyspozycji jeden komputer.
W trakcie kursu uczestnicy poznali podstawowe elementy zestawu komputerowego, obsługę programu tekstowego Word, arkusz kalkulacyjny, obsługę przeglądarek internetowych, pocztę

elektroniczną oraz sposoby wyszukiwania informacji w sieci Internet. Wszyscy pilnie zgłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności posługiwania się komputerem. Uwieńczeniem spotkań było rozdanie dyplomów wszystkim uczestnikom.
Organizatorami szkolenia byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publicznej w Trąbkach Wielkich.
Organizatorzy dziękują dyrektorowi ZS w Mierzeszynie za udostępnienie sali komputerowej na przeprowadzenie szkolenia. Wstecz