JEST JUŻ 48. NUMER "GŁOSU TRĄBECKIEGO"

Ukazał się 48. numer bezpłatnego miesięcznika "Głos Trąbecki". Można otrzymać go jedynie w placówkach handlowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Jego wersja elektroniczna znajduje się w zakładce obok pod adresem www.gbp-trabkiwielkie.pl/index.php/glos-trabecki
Życzymy przyjemnej lektury.