PRACE DZIECI BĘDĄ W SAMOLOTACH

Efektem projektu pt. „Rafa koralowa”, który został uznany za najlepszy w 10. edycji Konkursu grantowego programu pracowniczego CEMEX Polska zorganizowanego przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” i był realizowany w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich, są informatory wydrukowane w języku angielskim w nakładzie 293 szt. Informatory te przygotowywało 23 dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych pod kierunkiem Aleksandry Nowogrodzkiej. Planowane jest, aby po akceptacji Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk i po wznowieniu regularnych lotów krajowych i zagranicznych, znalazły się one w kieszeniach foteli samolotów startujących z Rębiechowa.
Przypomnijmy: projekt pt. „Rafa koralowa” realizowany był w 2019 roku. Na jego realizację uzyskano grant finansowy w wysokości 4000 zł. Rozpoczął się dość przypadkowo – od zamalowania na ścianie klatki schodowej w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich kilku słów uznanych powszechnie za wulgarne. Potem przyszedł pomysł, aby ożywić ściany tak, aby „przyciągnąć oko" osób odwiedzających bibliotekę. Prowadząca zajęcia plastyczne Aleksandra Nowogrodzka zaproponowała zainteresowanie się rafą koralową i jej ratowaniem. Kolejnym etapem projektu były więc zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń czyhających na rafy koralowe. Wyświetlane były filmy oraz prowadzone były prelekcje na ten temat. Jednocześnie dzieci poznawały nowe techniki plastyczne, poprzez które przedstawiały rafę koralową. Poznały także styl życia określony jako „Zero Waste” („Zero odpadów”) sprowadzający się do stosowania określonych zasad tzw. 5R, czyli refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (używaj ponownie), recycle (segreguj i przetwarzaj), rot (kompostuj) i co najważniejsze starały się wdrażać te zasady w życie. Przekonały się przy tym, że nie jest to takie proste.


Wstecz