TAK NASI CZYTELNICY CZYTAJĄ „GŁOS TRĄBECKI”

Na nasz apel opublikowany w jubileuszowym numerze „Głosu Trąbeckiego” o zdjęcia pokazujące jak nasi Czytelnicy czytają nasz miesięcznik otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające 7 osób. Jest na nich cały przekrój społeczeństwa gminnego z przedstawicielami: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Jeszcze bardziej dziękujemy za życzenia od Państwa Marii i Przemysława Sautycz z Kleszczewa. A oto one:
„Sto wydań, dwieście wydań, tysiąc wydań, niech „Głos Trąbecki” żyje nam!!!!
Drogiej Redakcji dziękujemy za rzeczowe, prawdziwe informacje. Jednocześnie życzymy zdrowia, sił, wytrwałości, optymizmu, sympatii mieszkańców, doby, która ma 40 godzin i przekonania, że jesteście nam potrzebni. Dziękujemy Wam za pracę!!!! A u nas czytają wszyscy i zawsze na nowy numer czekamy - rodzina Sautycz”.
Zgodnie z zapowiedzią wszyscy, którzy odpowiedzieli na nasz apel otrzymają nagrody książkowe.


 Wstecz