SENIORKI PRZY KOMPUTERACH

W dniach 28, 29 i 30 stycznia 2014 roku 10-osobowa grupa seniorek wzięła udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Kłodawie. Każdy z uczestników miał do swojej dyspozycji komputer. W trakcie kursu uczestnicy poznali  podstawowe elementy zestawu komputerowego, obsługę programu Word i Paint, Internet, zakładali konta poczty elektronicznej, wysyłali i odbierali e-maile. Uwieńczeniem spotkania było rozdanie wszystkim uczestniczkom

dyplomów. Teraz już każda z pań uczestnicząca w szkoleniu będzie umiała samodzielnie np. napisać na komputerze pismo do urzędu, zapłacić elektronicznie  za telefon, napisać e-maila do dzieci lub porozmawiać z wnuczkami przez skype’a.
Organizatorami kursu byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich i Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.
Organizatorzy dziękują Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kłodawie za udostępnienie sali komputerowej na przeprowadzenie szkolenia.
Wyrazy uznania kierują również w stronę uczestniczek kursu za zaangażowanie, entuzjazm i wspaniałą atmosferę.

 Wstecz