ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZWYCIĘSKICH KRONIK

Od 22 października 2020 roku znamy już laureatów 22. Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Teraz możemy już zapoznać się z najlepszymi kronikami w poszczególnych kategoriach. Zostały one bowiem sfotografowane, opracowane i umieszczone w specjalnym programie pod linkami. Zapraszamy więc do ich obejrzenia klikając na linki:
kategoria kronik sołeckich - Kronika Sołectwa Sobowidz - autorzy Anna Karkocha i Krzysztof Łoński
Sołectwo Sobowidz
kategoria kronik szkolnych i instytucji samorządowych – Kronika Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie – autorka Ewa Cerkowniak
Szkoła podstawowa w Mierzeszynie
kategoria kronik organizacji pozarządowych – Kronika Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich – autorzy: Wiesław Kempa, Dominika Kempa, Paula Gostomska
Klub Seniora "Zawsze Młodzi"Trąbki Wielkie

Wstecz