MAMY ROCZNIKI CZASOPISM

Od kilku lat kompletujemy roczniki lokalnych czasopism: „Echo Pruszcza Gdańskiego”, „Neony-Tożsamość”, „Głos Trąbecki” i „U św. Bartłomieja”. Są one szyte nićmi i oprawiane w twardą oprawę. W ofercie mamy już najnowsze roczniki z 2020 roku. Zainteresowani Czytelnicy mogą z nich korzystać. W tej chwili jedynie korzystając z akcji „Książki na telefon”. Informujemy także, że trzy czasopisma spośród w/w można przeglądać w wersji elektronicznej:
"Neony-Tożsamość" na stronie www.neony.pruszcz.com
„Głos Trąbecki” na stronie www.gbp-trabkiwielkie.pl
„U św. Bartłomieja” na stronie www.parafia.i3k.pl


 Wstecz