BYŁY WARSZTATY, BĘDĄ LAPTOPY

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich zorganizowała warsztaty online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, które odbywały się od 8 lutego do 31 marca 2021 roku. W 31 spotkaniach trwających 62 godziny, w dwóch grupach, brało udział 18 osób, którymi byli dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat z następujących miejscowości: Ełganowo, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Kaczki, Kleszczewo, Mierzeszyn i Trąbki Wielkie. Zajęcia prowadziły: Katarzyna Mądraszewska z Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich i Monika Kosznik z Biblioteki Publicznej w Sobowidzu. Program szkoleń obejmował wiedzę teoretyczną m.in. prawa autorskie, rodzaje licencji, bezpieczne pozyskiwanie materiałów wizualnych, grafik i zdjęć oraz poruszał podstawowe kwestie związane z projektowaniem graficznym tj. kompozycja, barwa, kształt, proporcja, przestrzeń itd. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy zapoznali się z narzędziami wspierającymi projektowanie np. ColorSuply, ColorHunt, Brandcolors, by potem zdobytą wiedzę praktyczną wykorzystać do tworzenia grafik w różnych programach tj. Vect, Canva, Befunky, Genialy, Pablo czy Pixlr. Uczestnicy projektowali: plakaty informujące o wydarzeniach, prezentacje tradycyjne i prezentacje mobilne, okładki do ulubionych książek, kartki świąteczne, zaproszenia okazjonalne. Tworzone były logotypy i nowe emotikony w programie do grafiki wektorowej oraz śmieszne animacje poklatkowe w programie Genialy. W ramach poznawania nowych programów zajmowali się również edycją i korektą zdjęć.
Szkolenie zakończył test sprawdzający wiedzę uczestników. Wszyscy napisali go na bardzo wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że zajęcia rozbudziły ich apetyt na dalsze rozwijanie umiejętności graficznych.
Warsztaty odbyły się dzięki przystąpieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich do projektu „Sieć na kulturę w podregionie gdańskim” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. W/w Fundacja zapewniła dwóm naszym pracownicom udział w 3-dniowym szkoleniu tematycznym online, a po zatwierdzeniu zakończenia realizacji projektu przekaże sprzęt do prowadzenia zajęć z dziećmi w postaci 6 laptopów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


 Wstecz