NA WYKŁADZIE UNIWERSYTETU III WIEKU O NORBERTANACH

Nie „O patriotyzmie w słowach i czynach filozofów”, a o „Zasłużonych dla Europy, a nieznanych – Norbertanach” dowiedzieli się na pierwszym wykładzie studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej Filii w Trąbkach Wielkich. Niestety dr Lech Grudziński nie mógł przyjechać w dniu 20 października 2018 roku do Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich i zastąpił go ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski.

Czytaj więcej...

BIBLIOTEKA MIEJSCEM OSTATNIEJ SESJI KADENCJI 2014 – 2018

W dniu 19 października 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbyła się 62., ostatnia, Sesja Zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie 7. kadencji. Tym razem nie było żadnych podejmowanych uchwał, interpelacji i zapytań radnych, ani też wystąpień sołtysów. Było podsumowanie kadencji przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.

Czytaj więcej...

„WIECZORNY WERNISAŻ” W MIERZESZYNIE

Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Mierzeszynie, Szkołą Podstawową i Sołectwem Mierzeszyn zorganizowało spotkanie kulturalne pod nazwą „Wieczorny wernisaż”. W dniu 17 października 2018 roku w godzinach wieczornych na Placu Niepodległości w Mierzeszynie, w pobliżu powstającego pomnika, przygotowana została wystawa składająca się z 78 prac plastycznych pod hasłem

Czytaj więcej...

"DESZCZOWA MALARKA" OPOWIEDZIAŁA OBRAZAMI O SWOICH PODRÓŻACH

W dniu 19 października 2018 roku Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich zamieniła się w salę wystawową. Odbył się tam bowiem wernisaż wystawy prac malarskich Ewy Kruglik pt. "Góry, Morza, Oceany". Zaprezentowane zostały 42 prace, głównie olejne, ale były i wykonane techniką pastelu, akrylu czy tempery.  Ich autorka opowiadała o okolicznościach ich tworzenia. Wszystkie artystka namalowała w plenerze.

Czytaj więcej...

JEST JUŻ 31. NUMER "GŁOSU TRĄBECKIEGO"

Ukazał się 31. numer bezpłatnego miesięcznika "Głos Trąbecki". Można otrzymać go w Urzędzie Gminy, gminnych bibliotekach i placówkach handlowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Jego wersja elektroniczna znajduje się w zakładce obok. Życzymy przyjemnej lektury.

31. NUMER "GŁOSU TRĄBECKIEGO"

20.10.2018 UNIWERSYTET III WIEKU W BIBLIOTECE

W dniu 20 października 2018 roku (sobota) o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbędzie się wykład w ramach Uniwersytetu III Wieku Archidiecezji Gdańskiej Filii w Trąbkach Wielkich. Wykład wygłosi dr Lech Grudziński, a jego tematem będzie „Patriotyzm w słowach i czynach filozofów”. Przed wykładem będzie się można zapisać na pierwszy semestr. Opłata wynosi 100 zł za semestr.& Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na wykładach. Zapraszamy.

19.10.2018 WERNISAŻ WYSTAWY PRAC MALARSKICH EWY KRUGLIK

W dniu 19 października (piątek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbędzie się wernisaż prac malarskich Ewy Kruglik pt. "Góry, Morza, Oceany".
Ewa Kruglik z wykształcenia to technik plastyki ze specjalnością fotografiki i inżynier zootechniki. Jest Przewodniczącą Komisji Artystycznej Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w Gdańsku,

Czytaj więcej...

„WIECZORNE CZYTANIE” W MIERZESZYNIE

Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska z siedzibą w Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie w ramach projektu „Z ciemności do Niepodległości” zorganizowało spotkanie kulturalne pod hasłem „Wieczorne czytanie”. W dniu 9 października 2018 roku o godzinie 18.00 grupa dzieci i młodzieży spotkała się najpierw w bibliotece, aby wybrać ciekawe książki do czytania. Następnie przeszła na Plac Niepodległości i tam odbyło

Czytaj więcej...

PRZEDSZKOLAKI WRÓCIŁY DO BIBLIOTEKI

Na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie przedszkolaki z Przedszkola przyszły do Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich w dniu 5 października 2018 roku. Najpierw zostały oprowadzone po całej bibliotece, potem wysłuchały treści książki pt. „Kuka Muka” Liny Žutaute, a na koniec wykonały wspólnie jesienną postać z kolorowych liści.

Czytaj więcej...